ADVENTICA parkui - nacionalinis apdovanojimas

Artėjant Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos dienai, kuri minima lapkričio 20 d., Klaipėdoje vykusiame Šeimos kortelės partnerių renginyje apdovanoti labiausiai šiemet prisidėję prie šios kilnios misijos partneriai. Jau ketverius metus gausios ar negalią turinčius vaikus auginančios šeimos Lietuvoje gali pasinaudoti Šeimos kortelės teikiamomis nuolaidomis ir privilegijomis.

„Dėkoju visiems Šeimos kortelės partneriams už geranoriškumą ir bendrystę suteikiant daugiau galimybių  Lietuvos šeimoms. Šeimos kortelė yra veiksmingas įrankis, prisidedantis prie gausių ar vaikus su negalia auginančių šeimų gerovės kūrimo. Kviečiu prie šios, jau ketverius metus veikiančios iniciatyvos, prisijungti ir kitas organizacijas, verslo atstovus bei savivaldybes“, – sako Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Teisę į Šeimos kortelę turi daugiau kaip 41 tūkst. šeimų, kortele naudojasi daugiau kaip 34 tūkst. Lietuvos šeimų. Šiuo metu Šeimos kortelės programoje dalyvauja apie 300 partnerių, prekes ar paslaugas su šios kortelės privilegijomis galima įsigyti maždaug 2,5 tūkstančio vietų Lietuvoje. Sėkmingai vyksta bendradarbiavimas ir su užsienio partneriais latviais bei estais. Šeimos kortelę turinčios mūsų šalies šeimos gali įsigyti prekių ar paslaugų su privilegijomis net daugiau kaip 200 vietų Latvijoje. Prie programos nusprendė prisijungti ir Lenkija. Taip pat plečiasi internetu veikiančių įmonių iniciatyvos. Interaktyviu kortelės teikiamų privilegijų žemėlapiu jau domėtasi 1,5 milijono kartų.

Šeimos kortelės apdovanojimų laimėtojai

Nacionaliniu mastu ar tik konkrečiame regione veikiančios įmonės apdovanotos 4 kategorijose: „YPATINGIEJI 2023“, „LEDLAUŽIS 2023“, „PRAMOGOS 2023“ ir „VIRTUALIEJI 2023“. Nominantus ir laimėtojus išrinko komisija, sudaryta iš šeimos gerovės srityje dirbančių ekspertų ir NVO atstovų.

Kategorijos „YPATINGIEJI 2023“ nominacija skirta pagerbti partnerius už ilgametį vaisingą bendradarbiavimą su Šeimos kortelės programa. Šios nominacijos laimėtoju tapo UAB „Nemuno vaistinė“ už ilgametį rūpestį sveikata ir dosnias galimybes šeimoms. Įmonė su Šeimos kortele aptarnavo daugiau kaip 35 tūkst. asmenų ar šeimų, suteikė nuolaidų už maždaug 150 tūkst. eurų.

„Būti Šeimos kortelės partneriu mums reiškia prisidėti ne tik prie gausių, bet ir vaikus su negalia auginančių šeimų bendruomenės stiprinimo ir įgalinimo bei suteikti daugiau galimybių sveikatingumui puoselėti. Juk po šeimos, sveikata yra antras didžiausias turtas. Džiaugiamės galėdami bent šiek tiek palengvinti iššūkius patiriančių pacientų kasdienybę“, – sako UAB „Nemuno vaistinė“ generalinė direktorė Aušra Budrikienė.

Kategorijos „LEDLAUŽIS 2023“ nominacija skirta pagerbti partnerius, kurių prisijungimas prie Šeimos kortelės programos turėjo svarią įtaką motyvuojant prisijungti kitus. Šios nominacijos laimėtoju tapo ADVENTICA už ryžtą atverti duris ir širdis Baltijos šalių šeimos kortelės iniciatyvai. Įmonė Šeimos kortelių turėtojams suteikė nuolaidų už 27,4  tūkst. eurų. Iš viso šia galimybe pasinaudojo per 8 tūkst. vaikų.

„Nuostabu, kad mūsų ADVENTICA šeimos pramogų parkai džiugina ne tik vaikus, bet ir jų tėvelius. Nuo pat pirmojo parko atsidarymo visą dėmesį skyrėme šeimoms. Norėjome, kad pramogauti ir laisvalaikį leisti kartu galėtų visi, ir ne tik Lietuvoje“, – sako „ADVENTICA grupės vadovas Vytenis Benetis.

Kategorijos „PRAMOGOS 2023“ nominacija skirta pagerbti partnerius, kurių dėka žymiai išsiplėtė šeimų galimybės pramogauti ir mokytis pramogaujant. Šios nominacijos laimėtoju tapo Lietuvos liaudies buities muziejus už nuoširdų ir ilgametį kelią kartu kuriant galimybes puoselėti tradicijas ir kultūrinį identitetą.

Muziejus galimybę nemokamai apsilankyti suteikė daugiau kaip 3200 asmenų, turinčių Šeimos kortelę.

„Ne tik deklaruodami, bet ir veikdami siekiame, kad Lietuvos liaudies buities muziejus taptų erdve kiekvienam. Mums svarbu, kad kiekvienas Lietuvos žmogus nesijaustų apribotas pažinti, patirti Lietuvos tradicinę kultūrą, kurios puoselėtoja ir saugotoja visų pirma buvo ir yra šeima. Šeimos kortelė yra vienas būdų kurti muziejų kaip erdvę kiekvienam. Todėl nedvejodami 2019 m. tapome Šeimos kortelės programos partneriu ir kviečiame nedelsiant jungtis visus to dar neatlikusius“, – sako muziejaus direktorė Gita Šapranauskaitė.

Kategorijos „VIRTUALIEJI 2023“ nominacija skirta pagerbti partnerius, kurių dėka šeimoms plačiausiai atsiveria skaitmeninės galimybės, o privilegijos atkeliauja į namus, nepaisant to, kur gyvena. Šios nominacijos laimėtoju tapo UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“ už bendradarbiavimą, kuris kaip tiltas technologiniu ryšiu sujungia tolimiausius kraštus. Bendrovė suteikė nuolaidas šviesolaidiniam internetui daugiau kaip 100 Šeimos kortelę turinčių šeimų Vilniaus mieste ir nuolaidas išmaniajai televizijai beveik 50 šeimų visoje Lietuvoje.

„Mūsų įmonei visada buvo svarbu vystyti interneto ir televizijos verslą socialiai atsakingai. Atsiradus galimybei prisijungti prie Šeimos kortelės partnerių programos, neabejodami ja pasinaudojome. Džiaugiamės galėdami didinti savo paslaugų prieinamumą šeimoms, suteikti joms daugiau naudų“, – sako bendrovės Rinkodaros departamento vadovas Remigijus Baldauskas.

Apdovanojimų šventę organizavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM kartu su Lietuvos jūrų muziejumi ir kitais socialiniais partneriais.

 

Kaip tapti Šeimos kortelės partneriu?

Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys kviečiami prisijungti prie Šeimos kortelės programos.

Jie nuolaidas gali teikti trimis lygiais:

  • Kortelės svečio – kai privilegijos su Šeimos kortele yra vienkartinės,
  • Kortelės draugo – kai norima privilegijas teikti nuo trijų iki šešių mėnesių
  • Kortelės partnerio – kai derinamos visos su privilegijų teikimu susijusios aplinkybės bei pasirašoma partnerystės sutartis.

 

Kas gali gauti Šeimos kortelę?

Gausi šeima – tai tokia šeima, kurioje auga 3 ir daugiau vaikų, įvaikių ar nuolatinai globojamų iki 18 metų amžiaus.

Į gausios šeimos gretas patenka ir pilnamečiai vaikai iki 24 metų, jei jie neturi savo vaikų ir mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, profesinėje mokykloje pagal formaliojo ugdymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą.

Gausios šeimos nariu pilnametis vaikas išlieka pabaigęs bendrojo ugdymo mokyklą iki tų metų rugsėjo, kai tradiciškai prasideda studijos universitetuose ar profesinėse mokyklose.

Gausioje šeimoje gali būti du tėvai ar vienas iš tėvų. Jei pora išsiskiria, gausios šeimos statusas lieka tam iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu lieka gyventi 3 ir daugiau vaikų. Kortelę gauti gali ir šeima, kurioje auga vaikai iš ankstesnių santuokų, kai šeimoje iš viso yra 3 ar daugiau vaikų, nepriklausomai nuo to, kurioje santuokoje vaikai gimė.

Svarbu, kad teisę gauti Šeimos kortelę turi tik tas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu ar tėvų sutarimu gyvena vaikas, ir bendrai, jo šeimoje auga ne mažiau nei 3 vaikai.

Neįgalųjį slauganti, prižiūrinti šeima –  šeima, kurioje kartu su tėvais gyvena vaikas, kuriam nustatytas neįgalumo lygis arba darbingo amžiaus nesusituokęs asmuo, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

 

Kaip gauti Šeimos kortelę?

Prašymą gauti Šeimos kortelę galima pildyti interneto svetainėje www.spis.lt, rašyti raštu (prašymo formą galima rasti interneto svetainėje) ir siųsti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui paštu, adresu Vivulskio g. 13, 03162 Vilnius, arba pateikti tiesiogiai atvykus nurodytu adresu į departamentą.

 

Svarbu - nuolaidos ADVENTICA parke su "Šeimos" kortele.

Susijusios naujienos

Užsisakykite mūsų naujienlaiškį

Užsisakyti
#ViskasYraŽaidimas