Elektroninės prekybos taisyklės

Šios ADVENTICA elektroninės parduotuvės elektroninės prekybos taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos perkant Prekes svetainėje www.adventica.lt.

Rekomenduojame atidžiai perskaityti šias Taisykles prieš pradedant naudotis mūsų elektronine parduotuve. Pasiliekame teisę keisti šias Taisykles be išankstinio įspėjimo.

  1. Sąvokų apibrėžtys

ADVENTICA - tai Lietuvos Respublikos įmonių registre įregistruota įmonė UAB "Smagus" adresu M. Valančiaus 3-2, Vilnius 03105. Įmonės kodas: 305131024.

ADVENTICA parkas - tai UAB "Smagus" verslo patalpos, pažymėtos "ADVENTICA" ženklu, esančios prekybos centre "Ozas", adresu Ozo g. 18, Vilnius.

Asmens duomenų apsaugos sąlygos - asmens duomenų apsaugos sąlygos (privatumo politika), skelbiamos interneto svetainėje advetnica.lt

Verslo atstovas - fizinis ar juridinis asmuo, kuris, sudarydamas ir vykdydamas sutartį, veikia savo verslo, darbo ar profesinės veiklos srityje

Mokėjimo būdas - vienas iš mokėjimo būdų, kurį Klientas pasirinko užsakymo procese. Mokėjimo būdai apibrėžti Taisyklių 2 straipsnyje

Prekė - bilietas, rezervacija arba dovanų kuponas

Klientas - bet kuris asmuo, kuris faktiškai naudojasi ADVENTICA paslaugomis; jei Klientas yra nepilnametis, Klientas reiškia jį lydintį suaugusį asmenį arba jo teisėtą atstovą, taip pat asmenį, kuris užsisakė ADVENTICA paslaugas.

ADVENTICA ir Kliento santykiams taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

2. Mokėjimo būdai

ADVENTICA siūlo savo Klientams šiuos Mokėjimo būdus per MakeCommerce.lt platformą atsiskaityti bankiniu ryšiu su visais pagrindiniais Lietuvos bankais (Swedbank, Seb, Luminor, Citadele, Šiaulių bankas) arba kreditine kortele (Visa ir MasterCard).

Be to, Klientai gali atlikti mokėjimus rankiniu pavedimu iš bet kurio Kliento pasirinkto banko į ADVENTICA banko sąskaitą, nurodytą www.adventica.lt pirkimo internetu metu.

Visi mokėjimai atliekami eurais. Jei operacijos valiuta skiriasi nuo mokėjimo valiutos, operacijos suma bus perskaičiuota pagal kortelę išdavusio banko atsiskaitymo dieną taikomą operacijos kursą Kliento sąskaita.

3. Transportavimo būdai

Kadangi ADVENTICA siūlo nematerialaus pobūdžio prekes, prekės Klientui pristatomos tik elektroniniu būdu į el. pašto adresą.

4. Prekių užsakymas

Užsakydamas Prekes interneto svetainėje www.adventica.lt, Klientas privalo pateikti šią informaciją: Prekes, Prekių kiekį, vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą.

Klientas, kuris yra verslo atstovas, gali nurodyti įmonės pavadinimą, identifikacinį numerį, registruotą buveinę arba verslo vietą ir, jei jis yra PVM mokėtojas, taip pat PVM mokėtojo kodą. Jei Verslininkas įsikūręs užsienyje, ADVENTICA pasilieka teisę paprašyti pateikti papildomus užsakyme pateiktų duomenų įrodymus.

Klientas privalo pasirinkti Mokėjimo būdą.

Prieš patvirtindamas užsakymą, Klientas privalo atidžiai patikrinti užsakymo turinį, bendrą užsakymo kainą ir pažymėdamas langelį išreikšti savo sutikimą su Taisyklėmis ir Asmens duomenų apsaugos sąlygomis.

Paspaudus mygtuką "Užsakyti su mokėjimo prievole", Klientas bus nukreiptas į mokėjimo vartus, priklausomai nuo pasirinkto Mokėjimo būdo. Jame Klientas įves duomenis, reikalingus mokėjimui atlikti:

  • kredito kortelių atveju: mokėjimo kortelės pavadinimą, mokėjimo kortelės numerį, jos galiojimo datą ir CCV patvirtinimo kodą,
  • Banklink atveju: banko sąskaitos autentifikavimo informaciją,

ir toliau tęs veiksmus pagal mokėjimo proceso nurodymus.

ADVENTICA neatsako už bet kokius sutrikimus atliekant mokėjimą internetu. Mokėdamas Klientas atsako už tai, kad turi pakankamus įgaliojimus naudoti mokėjimo kortelę arba prieigą prie banko sąskaitos, taip pat už pateiktų duomenų teisingumą. Klientas taip pat atsako už bet kokią žalą, atsiradusią dėl užsakyme nurodyto neteisingo el. pašto adreso.

Užbaigus pirkimą Klientui bus parodyti šie pirkimo duomenys: užsakymo identifikacinis numeris ir užsakymo laikas. Tuomet Klientas užsakyme nurodytu el. pašto adresu gaus patvirtinimo el. laišką su užsakymo santrauka ir informacija apie užsakymo apdorojimą patvirtinimo el. laiško priede. Jei Klientas pasirenka mokėjimo būdą banko pavedimu, jis taip pat gaus banko pavedimui atlikti reikalingus mokėjimo duomenis.

Apdorojęs užsakymą ir pervedęs užsakymo kainą į ADVENTICA sąskaitą, paprastai per 24 valandas nuo užsakymo gavimo dienos, Klientas gaus Prekes ir elektroninę sąskaitą faktūrą nurodytu el. pašto adresu.

ADVENTICA siunčia Pirkėjams bilietus ir dovanų kuponus elektronine forma, kuriuose yra QR kodas, kuriuo Pirkėjas identifikuosis įeidamas į ADVENTICA parką. Klientas taip pat gali atsispausdinti bilietą su QR kodu.

Jei turite klausimų dėl užsakymo statuso, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių el. paštu [email protected].

5. Pirkimo sutarties atsisakymas

Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, atsižvelgiant į tai, kad Prekių pardavimas yra paslaugų, susijusių su laisvalaikio praleidimu, teikimas, kurios teikiamos sutartu laiku arba per sutartą laikotarpį pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymus, kai prekės parduodamos ar paslaugos teikiamos pagal nuotolinę sutartį arba sutartį, sudarytą ne pardavėjo patalpose.

ADVENTICA savo nuožiūra gali pateikti kitas Prekes kaip pakaitines. Pirkėjas neturi teisinės teisės į tokią kompensaciją.

6. Prekių trūkumai, nurodymai dėl Prekių trūkumų, skundai dėl Prekių

ADVENTICA vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, apibrėžiančiais veiksmus dėl Prekių trūkumų.

Jei tai yra defektas, kurį galima pašalinti, Klientas turi teisę reikalauti, kad jis būtų pašalintas nemokamai, laiku ir tinkamai. ADVENTICA privalo pašalinti defektą be nepagrįsto delsimo. Užuot pašalinęs defektą, Klientas gali reikalauti pakeisti Prekes arba, jei defektas susijęs tik su dalimi Prekių, pakeisti tą dalį, jei dėl to ADVENTICA nepatirs neproporcingai didelių išlaidų, atsižvelgiant į Prekių kainą arba defekto rimtumą. Užuot šalinusi defektą, ADVENTICA visada gali pakeisti nekokybišką Prekę nekokybiška, jei tai nesukelia didelių sunkumų Klientui.

Jei tai yra defektas, kurio negalima pašalinti ir kuris trukdo tinkamai naudoti Prekes kaip Prekes be defektų, Klientas turi teisę pakeisti Prekes arba atsisakyti pirkimo sutarties. Tokias pačias teises Pirkėjas turi ir tuo atveju, jei defektus galima pašalinti, tačiau Pirkėjas negali tinkamai naudoti Prekių dėl to, kad po remonto defektas vėl atsiranda arba dėl didesnio defektų skaičiaus. Jei yra kitų nepašalinamų defektų, Klientas turi teisę į pagrįstą nuolaidą nuo Prekių kainos.

ADVENTICA įsipareigoja išnagrinėti bet kokią pretenziją ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pretenzijos pateikimo dienos. Pretenzijos nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti kitą dieną po pretenzijos pateikimo dienos. ADVENTICA įsipareigoja tinkamai ir laiku informuoti Klientą apie pretenzijos nagrinėjimo būdą ir tvarką bei dabartinę pretenzijos nagrinėjimo eigą.

Kilus bet kokiems Produkto defektams ar nusiskundimams, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių el. paštu [email protected].

7. Alternatyvus ginčų sprendimas

ADVENTICA įsipareigoja galimus ginčus su Klientais pirmiausia spręsti abipusiu susitarimu Klientą tenkinančiu būdu. Kilus bet kokiems ginčams ar pažeidus Kliento teises, prašome susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba adresu [email protected].

Jei ADVENTICA (i) tinkamai ir laiku neišsprendžia ginčijamo įvykio arba (ii) atmeta Kliento pretenziją, arba (iii) atmeta ar nepašalina pastebėto Kliento teisių pažeidimo, Klientas turi teisę ginčą spręsti ne teismo tvarka, kreipdamasis į alternatyvaus ginčų sprendimo subjektą, pavyzdžiui: Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos tarnybą, daugiau informacijos: https://vvtat.lrv.lt/.

8. Baigiamosios nuostatos

Su šiomis Taisyklėmis galima susipažinti interneto svetainėje www.adventica.lt.

Visus šiose Taisyklėse ir sąlygose nereglamentuotus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

9. ADVENTICA kontaktiniai duomenys

  • Įmonės pavadinimas: UAB Smagus.
  • Įmonės numeris: 305131024 
  • Adresas: Smagus, Vilnius, Šiaulių miesto savivaldybė: M. Valančiaus g. 3-2, LT-03105 Vilnius
  • Kontaktinis el. paštas: [email protected]
  • Kontaktinis telefono numeris: +370 601 58545

Užsisakykite mūsų naujienlaiškį

Užsisakyti
#ViskasYraŽaidimas